Leikin riemu - Nuorisoseurojen leikki- ja harjoitepankki

Leikin riemu on Suomen Nuorisoseurojen tarjoama kaikille avoin leikki- ja harjoitepankki. Leikit ja harjoitteet eivät sisällä tekijänoikeusvaateita, joten niitä voi hyödyntää vapaasti esimerkiksi harrastus-, leiri- ja tapahtumatoiminnassa. 


Leikkeihin ja harjoitteisiin on koottu erilaisia hakusanoja toiminnan sisällön ja iän mukaan. Jokaisen leikin ja harjoitteen sisällön kohdalle on myös kirjattu leikkijöiden suositeltu ikä, leikin kesto, tarvittavat materiaalit ja tilat helpottamaan leikkien valintaa. Leikkejä voi tarvitaessa muokata ryhmälle sopivaksi. 


 Sivustoaa täydennetään ja päivitetään materiaalien valmistuessa.

Puuttuuko joku hauska harjoite tai leikki täältä? Voit lähettää oman leikkivinkin sivustolle. 

Iän mukaan voit valita leikkejä ja harjoitteita seuraavien hakusanojen mukaan:

Leikkipankkiin on jaoteltu erilaisia leikkejä leikin sisällön mukaan. Leikeillä on tapana muuttua ja muokkautua aikaan, joten ohjaajat voivat halutessaan muokata leikkejä omaan toimintaan sopivaksi. Osa leikeistä sopii useampaan leikkityyppiin, eli voit löytää saman leikin useamman kategorian alta. Leikkisisällöt on jaoteltu seuraavasti: 

Harjoitepankkiin on jaoteltu erilaisia luovia harjoitteita ohjaajien käyttöön. Harjoitteet on tarkoitettu harrastus- ja leiritoimintojen sisältöihin ja toiminnan kehittämiseen. Harjoitteita voi käyttää niin tanssi-, kuin teatteri-, kuin sirkusryhmissä ja Luova lava toiminnassa. Harjoitteet on jaoteltu seuraavasti: