Tag Archives for " keskittymis- ja rauhoittumisharjoitteet "

Mitä eläintä muistutan?

piirroskuva, jossa on kolme hahmoa: yksi on kiikkumassa, toinen venyttelee ja kolmas pitelee palloa.

Leikin nimi: Mitä eläintä muistutan? 

Ikäsuositus: alle 7-vuotiaat 

Leikkijöiden määrä: 3 tai enemmän 

Leikin kesto: 10 minuuttia tai yli 

Tila: sisätila

 

Mennään rinkiin makuulle. Laitetaan silmät kiinni. Ajatellaan, millaista olisi olla undulaatti, kilpikonna tai sisilisko. Millaista ääntä nämä eläimet pitävät, miten liikutetaan käsiä, jalkoja? Lähdetään liikkumaan ensin rauhallisesti paikallaan, sitten liikutaan tilassa ja lopuksi palataan rinkiin. Kerholaiset voivat vuorollaan keksiä matkittavia eläimiä. 

Faaraokävely

Piirroskuva, jossa kolme hahmoa tekevät liikeilmaisun harjoitteita.

Leikin nimi: Faaraokävely 

Ikäsuositus: alle 7-vuotiaat

Leikkijöiden määrä: 3 tai enemmän 

Leikin kesto: 5 minuuttia tai yli 

Tarvikkeet: hernepusseja, palloja, paperimyttyjä 

Tila: sisätila

 

Leikin tavoitteena on kehittää leikkijöiden tasapainoa.

 

Faaraot olivat Egyptin ylväitä hallitsijoita. Kerholaiset saavat koittaa kävellä yhtä ylväästi kuin muinaiset egyptiläiset. Pään päälle asetetaan hernepussi, pallo tai paperimytty ja koitetaan olla pudottamatta sitä lattialle.

Tilan äänet

Piirroskuva, jossa neljä hahmoa ovat tanssimassa.

Leikin nimi: Tilan äänet 

Ikäsuositus: yli 7-vuotiaat 

Leikkijöiden määrä: 3 tai enemmän 

Leikin kesto: 20 minuuttia tai yli 

Tarvikkeet: äänentallennus- ja toistolaitteet, tietokone (jos halutaan muokata ääniä) 

Tila: sisätila

 

Tämän harjoitteen tavoitteena on löytää uusia tapoja tehdä musiikkia ilman perinteisiä soittimia, oppia havainnoimaan ja analysoimaan tilaa. Rohkaistutaan itseilmaisuun. Harjoitus vaatii keskittymistä ja hiljaisuutta. Nauhoittaminen tekee harjoitteesta jännittävää ja mielekästä.

 

Äänien keräämiseen tilasta voi antaa jonkin aiheen. Esimerkiksi synkät, iloiset, korkeat, matalat, rytmiset, melodiset tai mielikuvaan perustuvat äänet.

 

Tilan äänet 

• Etsi tilasta sinua kiinnostava ääni tai esine, jota voi soittaa jollakin tapaa tai josta lähtee ääni. 

• Käydään äänet yksitellen läpi, jokainen voi vuorollaan yrittää ”soittaa” kyseistä ääntä. Lopuksi äänitetään ne. 

• Kuunnellaan äänet kaiuttimista yhdessä. Tämä voidaan tehdä myös arvailemalla, mikä ääni tulee mistäkin. 

• Halutessaan äänistä voi muokata tietokoneella esim. Garage-band- tai Reaper-kappaleen. 

Numeroiden laskeminen

Kolme piirroshahmoa, jotka ovat erilaisissa jooga-asennoissa.

Leikin nimi: Numeroiden laskeminen 

Ikäsuositus: yli 7-vuotiaat 

Leikkijöiden määrä: 5 tai enemmän 

Leikin kesto: 5 minuuttia tai yli 

Tila: sisä- tai ulkotila, avara tila


Ryhmä voi seistä ringissä tai kävellä vapaasti tilassa. Ryhmäläiset huutelevat numeroita järjestyksessä yhdestä eteenpäin siten, että kuka tahansa ryhmästä saa huutaa seuraavan numeron. Jos ryhmäläiset vahingossa huutavat numeron yhtä aikaa, laskeminen alkaa alusta. Jokaisen pitää siis pyrkiä sanomaan seuraava numero, tarkkailemaan muita ja kuuntelemaan numeroiden järjestystä samanaikaisesti.

Numero, sana, ele

Kolme piirroshahmoa, jotka ovat erilaisissa jooga-asennoissa.

Leikin nimi: Numero, sana, ele 

Ikäsuositus: yli 7-vuotiaat 

Leikkijöiden määrä: 6 tai enemmän 

Leikin kesto: 5 minuuttia tai yli 

Tila: sisä- tai ulkotila


Leikissä seisotaan ringissä. Leikin alussa sovitaan yhteisesti minkä luvun kohdalla sanotaan numeron sijaan jokin muu sana ja tehdään heti perään jokin ele. Esimerkiksi kuuden leikkijän ringissä joka kolmannen luvun paikalla olisi sana ”Viiksi” ja neljännen numeron paikalla olisi ele, esimerkiksi kädellä vilkutus.


Aloittaja sanoo numeron “yksi”. Seuraava sanoo numeron “kaksi”. Kolmas ringissä sanoo numeron “3” sijaan sanan “viiksi”. Neljäs “vilkuttaa” (ele) numeron sanomisen sijaan. Seuraavana vuorossa oleva jatkaa sanomalla numeron 5. Seuraava sanoo numeron 6. Sitä seuraava sanoo sanan “viiksi”. Seuraava tekee eleen ja seuraava jatkaa taas numeroiden laskemista. Nyt seuraisi numero 9 jne.

  

Aloitettu ele ja vaihtoehtoinen sana pysyvät samoina koko leikin ajan. Leikki jatkuu, kunnes joku sanoo väärän numeron, tekee väärän eleen tai sanoo väärän sanan. Virheestä siirrytään takaisin numeroon yksi.

  

Leikissä liikkeen ja vaihtoehtoisen sanan paikka pitäisi vaihtua leikkijältä toiselle eikä jäädä vain muutamalle, joten leikkijöiden lukumäärä huomioon ottaen sijoittakaa ele ja sana siten, että niiden paikka vaihtuu leikkijältä toiselle.

  

Leikki on haastava ja vaatii hyvää keskittymistä, koska koko ajan pitää pystyä liikkeen ja sanan jälkeen jatkamaan numeroiden laskemista eteenpäin. Katsokaa, kuinka pitkälle pääsette! 


Tämän leikin voi tehdä myös pareittain. Silloin lasketaan vuoron perään ainoastaan numeroita 1-2-3 ja aina kolmosen ja ykkösen kohdalla on jokin ele, ilme tai liike. 

Käsiläpsy

Kolme piirroshahmoa, jotka ovat erilaisissa jooga-asennoissa.

Leikin nimi: Käsiläpsy 

Ikäsuositus: yli 7-vuotiaat 

Leikkijöiden määrä: 5 tai enemmän 

Leikin kesto: 5 minuuttia tai yli 

Tila: sisätila

   

Käsiläpsyssä istutaan ringissä polvillaan lattialla, kämmenet lattiaa vasten. Jokainen laittaa oikean kätensä oikeanpuoleisen vierustoverin käden yli. Kaikkien ringissä olijoiden käsien tulisi siis olla ristikkäin. Sovitaan yhteisesti, kumpaan suuntaan läpsy lähtee kulkemaan.

 

Kämmenellä läpsäytetään lattiaa järjestyksessä. Kaksi nopeaa läpsäytystä peräkkäin muuttavat läpsyn kulkusuuntaa. Jos joku ringissä ennakoi nostamalla oman kätensä ennen omaa vuoroa tai jos reagointi on liian hidasta, pelistä tippuu pois. Ensin tippuu se käsi, joka teki virheen, toinen käsi voi jäädä vielä leikkiin mukaan.

  

Rinkiä ei tiivistetä, vaikka leikkijöitä tippuukin pois, koska leikki vaikeutuu, kun käsien järjestys muuttuu ja käsien välille syntyy välimatkaa.

  

Jos leikki on leikkijöille uusi, voi läpsyn rytmi olla alkuun melko hidas, mutta kannattaa kiihdyttää rytmiä, kun leikkiminen luonnistuu hyvin. Silloin joutuu jo keskittymään paljon!   

Tuntoaisti

piirroskuva, jossa on kolme hahmoa: yksi on kiikkumassa, toinen venyttelee ja kolmas pitelee palloa.

Leikin nimi: Tuntoaisti 

Ikäsuositus: yli 7-vuotiaat 

Leikkijöiden määrä: 6 tai enemmän (parillinen määrä) 

Leikin kesto: 5 minuuttia tai yli 

Tila: sisätila

 

Tuntoaistia voi harjoitella esimerkiksi jakautumalla pareittain. Parit tunnustelevat toisensa silmät kiinni. Tämän jälkeen kaikki lähtevät varovaisesti liikkumaan tilassa sikin sokin silmät kiinni ja yrittävät tunnustelemalla muita löytää takaisin oman parin luokse.


Variaatio: Yö on laskeutunut viidakkoon ja on säkkipimeää. Viidakkoseikkailijoiden on löydettävä toisensa pimeässä. Osallistujat muodostavat pareja. Parit seisovat selätysten pienen matkan päässä toisistaan. Silmät laitetaan kiinni. Parit kääntyvät hitaasti ympäri ja yrittävät koskettaa toistensa sormenpäitä. Seuraavaksi voidaan koittaa koskettaa paria kyynärpäillä.

Sana-assosiaatio

Piirroskuva, jossa on istuvia lapsia piirissä kertomassa tarinoita toisilleen

Leikin nimi: Sana-assosiaatio piirissä tai parin kanssa 

Ikäsuositus: alle 7-vuotiaat, yli 7-vuotiaat 

Leikkijöiden määrä: 4 tai enemmän 

Leikin kesto: 5 minuuttia tai yli 

Tila: sisätila

 

Tehtävä voidaan tehdä joko piirissä tai parin kanssa. Parin kanssa asetutaan kasvotusten ja vuorotellen sanotaan jokin sana, mikä edellisestä tulee mieleen. Piirissä voidaan edetä joko järjestyksessä viereiseltä viereiselle tai sitten vaihtaa vuoroa “liukuläpsyllä”, jossa vuoro lähetetään kenelle tahansa piirissä olevalle läpsäyttämällä käsiä yhteen häntä kohti.  

Variaatio: Disassosiaatio. Sama kuin sana-assosiaatio, mutta tehtävässä pyritään siihen, että pyritään sanoa sana, joka liittyisi mahdollisimman vähän edelliseen sanaan. 

Ääretön

Piirroskuva, jossa kaksi hahmoa istuvat. Toisella on kädessään paperi, johon on piirretty sydän.

Leikin nimi: Ääretön 

Ikäsuositus: alle 7-vuotiaat, yli 7-vuotiaat

Leikkijöiden määrä: 6 tai enemmän (parillinen määrä) 

Leikin kesto: 5 minuuttia tai yli 

Tila: sisätila


Harjoituksessa on tarkoitus olla hiljaa ja rauhoittua. Leikkiä voi jatkaa niin pitkään, kuin hyvältä tuntuu.

 

Istutaan piirissä, vastapäätä paria niin lähellä, että parista ylettää ottamaan kädestä kiinni. Otetaan kättelyote ja laitetaan silmät kiinni. Ohjaaja antaa jokaisen parin käsille liikkeen, joka on äärettömän merkki. 

Peiliharjoitukset

piirroskuva, jossa on kolme hahmoa: yksi on kiikkumassa, toinen venyttelee ja kolmas pitelee palloa.

Leikin nimi: Peiliharjoitukset 

Ikäsuositus: alle 7-vuotiaat 

Leikkijöiden määrä: 3 tai enemmän 

Leikin kesto: 5 minuuttia tai yli 

Tila: sisätila

  

Peiliharjoituksia voidaan tehdä eri teemoilla joko niin, että ryhmä tekee ohjaajan peilinä tai pareittain kaverin kanssa niin, että johtovuoroa vaihdellaan.


Peili voi tehdä lyhyen sarjan liikkeitä esimerkiksi hyppää ylös, astuu sivulle ja astuu taakse. Muut toistavat liikkeet perässä.