Tag Archives for " keskittymis- ja rauhoittumisharjoitteet "

Loppurutiinit

Piirroskuva, jossa kaksi hahmoa istuvat. Toisella on kädessään paperi, johon on piirretty sydän.

Leikin nimi: Loppurutiinit 

Ikäsuositus: alle 7-vuotiaat 

Leikkijöiden määrä: 3 tai enemmän 

Leikin kesto: 10 minuuttia tai yli 

Tarvikkeet: lorukortit (pussissa), post-it laput (3 väriä), kyniä, tussit, paperia (ks. Alla) 

Tila: sisätila

 

Lorukortit  

Nostetaan pussista lorukortti, ja luetaan loru ääneen. Ensimmäisellä kerralla kuunnellaan ja toisella kerralla kehollistetaan runon tarina ja hahmot. 

Itse tehty loppuloru  

Annetaan osallistujille kolme post-it lappua ja sovitaan kolme teemaa ryhmän mukaisesti esimerkiksi ohjaajuus, luovuus ja hyvä kurssi. Lasten ryhmällä teemat voivat olla esimerkiksi harrastus, kaveruus ja leikit. Jokainen kirjoittaa yhden sanan yhdestä teemasta yhdelle lapulle. 

Annetaan osallistujille kolme eriväristä post-it lappua, joihin jokainen kirjoittaa kolme liikettä, kunkin yhdelle lapulle (esim. käy kyykyssä, tasahyppy, taputus).  

Luodaan pareittain yksi lorun säe (esim. 3 sanaa + 3 liikettä) ja kootaan näistä ryhmän yhteinen tuotos, joka kirjataan seinälle.

Loppulaulu 

Opetellaan yhdessä loppulaulu liikkeineen. 

Saapi kuulla mi nähty on

sydän tuntee kuiskeen sen  

tartu käteen ystävän  

niin on lähempänä hän”   

Tunneilmaisukorttien valmistaminen

Piirroskuva, jossa kaksi hahmoa istuvat. Toisella on kädessään paperi, johon on piirretty sydän.

Leikin nimi: Tunneilmaisukorttien valmistaminen (lasten ottamista kuvista) 

Ikäsuositus: alle 7-vuotiaat 

Leikkijöiden määrä: 3 tai enemmän 

Leikin kesto: 5 minuuttia tai yli 

Tarvikkeet: tulostetut valokuvat, valmiit pohjat 

Tila: sisätila

 

  • Tunneilmaisukortit voi valmistaa lasten ottamista kuvista. Kuvia otettaessa keskustelleen millainen on vihainen, surullinen, iloinen jne. ihminen. Kameralla otetaan jokaisesta tunteesta kuva ja näistä kuvista tehdään tunnekortit valmiiseen pohjaan. 

  • Lapsista otetuita tunneilmaisukorteista välittyy lapselle helpommin oikean tunteen fiilis, koska jo kuvaa otettaessa ovat lapset olleet prosessissa mukana. 

  • Tunneilmaisukortteja voidaan käyttää eri tavoin. Esimerkiksi tarinoita/runoja luettaessa arvotaan korteista tunne, jolla tavoin runo luetaan. Kortit voidaan myös sijoittaa eri puolelle salia. (Musiikin soidessa) liikutaan ympäri salia ja aina kortit kohdalla liikutaan kortissa olevan tunteen mukaisesti. 

Ilon helminauha

Piirroskuva, jossa kaksi hahmoa istuvat. Toisella on kädessään paperi, johon on piirretty sydän.

Leikin nimi: Ilon helminauha / Ilo yhteen 

Ikäsuositus: alakouluikäiset

Leikkijöiden määrä: 5 tai enemmän 

Leikin kesto: 30–60 minuuttia (riippuen osallistujamäärästä) 

Tarvikkeet: erilaisia helmiä, kuminauhaa, paperia, kyniä, sakset, paperia, kyniä, musiikkia ja musiikintoistolaitteet (ei välttämätön) 

Tila: sisätila

 

Pohditaan yhdessä asioita, jotka saavat hyvälle mielelle. Lapset oppivat tunnistamaan omia voimavarojaan. Tehdään helminauha, joka muistuttaa lasta omista voimavaroista ja elämän hyvän mielen asioista.

 

Kesto vaihtelee osallistujamäärän mukaan 30–60 minuuttiin. Työskentelyn taustalle voi laittaa soimaan rauhallista musiikkia.

 

Helminauha 

• Kirjoita paperille vähintään kahdeksan asiaa, jotka tuovat sinulle hyvän mielen. 

• Valitse jokaiselle asialle oma helmi. 

• Laita helmet valitsemassasi järjestyksessä kuminauhaan ja solmi nauhasta rinkula. 

• Esittele helminauhasi muille.

 

Ilo yhteen 

Tunnin lopuksi voidaan vielä kaikkien kirjoittamat ilonaiheet koota yhteen ja katsoa, miten paljon iloa tilassa on. Voidaan keskustella, mistä tulee pieni ilo, mistä suuri ilo ja miten voimme ilahduttaa toisia.

  

Jokainen seisoo tilassa niin, että ympärillä on hiukan tilaa. Suljetaan silmät. Ohjaaja sanoo yhden ilon aiheen ja jokainen menee siihen asento, mitä sana hänessä herättää. Jos ryhmällä on suhteellisen yhtenäisiä ilon aiheita, harjoitus voidaan tehdä myös silmät auki.


Tärkeää on huomioida, että jokaisen lapsen ilon aihe esiintyy vähintään kerran. 

Ohjaaja käskee

Piirroskuva, jossa on hahmoja ja keskellä olevista hahmoista muodostuu ihmispallo.

Leikin nimi: Ohjaaja käskee 

Ikäsuositus: alle 7-vuotiaat 

Leikkijöiden määrä: 3 tai enemmän 

Leikin kesto: 5 minuuttia tai yli 

Tila: sisätila

 

Leikkiä voidaan leikkiä selällään maaten. Jos ohjaaja aloittaa lauseen ”Ohjaaja käskee nostaa oikean käden ylös.”, toimivat kerholaiset ohjeen mukaan. Jos ohjaaja vain sanoo ”Nosta oikea käsi ylös.”, eivät kerholaiset tee mitään. Virheen tehnyt kääntyy mahalleen makaamaan. 

Ääni ja liike

piirroskuva, jossa on kolme hahmoa: yksi on kiikkumassa, toinen venyttelee ja kolmas pitelee palloa.

Leikin nimi: Ääni ja liike 

Ikäsuositus: yli 7-vuotiaat 

Leikkijöiden määrä: 5 tai enemmän 

Leikin kesto: 5 minuuttia tai yli 

Tila: sisä- tai ulkotila

 

Ollaan piirissä seisaallaan. Jokainen piiriläinen tekee vuorollaan jonkun yksinkertaisen liikkeen, jossa on myös ääni. Mennään koko piiri läpi siten, että aina ennen seuraavaa liikettä kaikki piiriläiset toistavat kaikki edelliset liikkeet ja äänet. Edetään piirin mukaisesti.

Tarinavenyttely

Piirroskuva, jossa on istuvia lapsia piirissä kertomassa tarinoita toisilleen

Leikin nimi: Tarinavenyttely 

Ikäsuositus: alle 7-vuotiaat 

Leikkijöiden määrä: 3 tai enemmän 

Leikin kesto: 5 minuuttia tai yli 

Tila: sisätila

 

Tarinan kanssa hiljentyminen sopii esimerkiksi kerhokerran loppuun. Liikunnallisen tarinasta saa, kun kerronnan lomassa venytellään tarinan tahtiin. Tarina voi kertoa kerholaisen kotimatkasta, jolloin kerholainen lähti ylhäältä kallion päältä kohti kotia (ensin seisotaan varpaillaan ja sitten pikkuhiljaa alaspäin ja lopulta maahan makaamaan = nukkumaan). Tarinaa voidaan kertoa myös vuorotellen, jolloin jokainen kerholainen pääse vuorollaan kertojaksi.

Liikeharmonia

Piirroskuva, jossa kolme hahmoa tekevät erilaisia liikeilmaisun harjoitteita.

Leikin nimi: Liikeharmonia 

Ikäsuositus: yli 7-vuotiaat 

Leikkijöiden määrä: 5 tai enemmän 

Leikin kesto: 5 minuuttia tai yli 

Tila: sisä- tai ulkotila

 

Leikkijät seisovat piirissä ja kukin valitsee itselleen sattumanvaraisesti kaksi henkilöä. Leikkijä seuraa valitsemiensa henkilöiden liikettä ja pyrkii löytämään harmonian eli sellaisen tilan, jossa hänen etäisyytensä kumpaankin henkilöön on yhtä pitkä. Kun harmonia on löytynyt, hän pysähtyy.


Mikäli hänen valitsemansa henkilöt liikkuvat niin hänkin joutuu liikkumaan. Kukaan leikkijöistä ei kerro toiselle kenen kanssa pyrkii harmoniaan. Leikin tavoite on, että kaikkien leikkijöiden liike loppuu ja saavutetaan harmonia. Leikki on hiljainen ja rauhallinen ja sitä voidaan leikkiä myös sisällä.

Hiljaisuuden kuuntelu

Kolme piirroshahmoa, jotka ovat erilaisissa jooga-asennoissa.

Leikin nimi: Hiljaisuuden kuuntelu 

Ikäsuositus: sopii kaikille 

Leikkijöiden määrä: 3 tai enemmän

Leikin kesto: Harjoitteen kesto vaihtelee 30–60 minuutin välillä riippuen, miten työskentelyä jatkaa. 

Tarvikkeet: kilahtava kello (triangeli tai pieni vesikulho, jota voi kilauttaa) 

Tila: sisätila 


Opetellaan hiljaisuuden kuuntelemista, hiljaisen luovuuden tutkimista ja kehittämistä.

 

Valitaan ryhmästä yksi kellon soittaja. Ensimmäisellä kerralla se voi olla ohjaaja, mutta jatkossa jokainen voi vuorollaan olla kellon soittaja. Kellonsoittajan vuoro vaihtuu joka kierroksella. Istutaan hyvässä asennossa kädet polvilla. Laitetaan silmät kiinni. 

Soittaja kilauttaa kelloa. Kädet on tarkoitus pitää paikallaan niin kauan, kunnes ei enää kuulu ääntä. Sen jälkeen kädet laitetaan päällekkäin vatsalle ja kuunnellaan kellon soitto. Voidaan yhdessä pohtia, mihin kädet laitetaan seuraavaksi.


Harjoituksen jälkeen keskustellaan, jonka jälkeen voidaan siirtyä toimintaan ryhmäläisten valinnan mukaan (maalaus, liike tai tanssi): 

Minkä väristä hiljaisuus voi olla? -> Tästä voi jatkaa maalaustehtävään. 

Miten hiljaisuus voi liikkua? -> Tästä voi jatkaa liikkeelliseen harjoitukseen tai tanssiin. 

Miten hiljaisuus voi laulaa? -> Tästä voi jatkaa laulun tekemiseen. 

Filosofista pohdintaa: Mitä hiljaisuus tekee maailmassa? Mikä on hiljaisuuden tehtävä? -> Tästä voi jatkaa esim. kirjoitustehtävään. 

Parin kuljettaminen metsässä

Leikin nimi: Parin kuljettaminen metsässä 

Ikäsuositus: alle 7-vuotiaat

Leikkijöiden määrä: 4 tai enemmän (parillinen määrä) 

Leikin kesto: 10 minuuttia tai yli 

Tarvikkeet: huivit tms. (silmien peittämiseen) 

Tila: ulkotila, metsä

 

Leikkijät ovat pareittain. Toinen on sokkona silmät huivilla sidottuina. Näkevä kuljettaa paria rauhallisesti metsässä ja antaa tälle välillä tunnusteltavaksi erilaisia maastosta löytyviä esineitä, esimerkiksi sammalia tai käpyjä. Sokon tehtävä on tunnistaa esineet. Hän voi myös kuvailla niiden muotoa. Vaihdetaan osia.

Kuunnellaan hiljaisuutta ja ääniä

Kolme piirroshahmoa, jotka ovat erilaisissa jooga-asennoissa.

Leikin nimi: Kuunnellaan hiljaisuutta ja ääniä 

Ikäsuositus: sopii kaikille 

Leikkijöiden määrä: 3 tai enemmän 

Leikin kesto: 10 minuuttia tai yli 

Tila: sisä- tai ulkotila


Laitetaan silmät kiinni. Kuunnellaan hiljaisuutta eli sitä, miltä tilassa kuulostaa. Vaihdetaan tilaa ja kuunnellaan miltä siellä kuulostaa. Voidaan käydä myös ulkona kuuntelemassa, mitä ääniä siellä kuuluu. Keskustellaan, mitä ääniä yleensä esimerkiksi kotona tai koulussa kuuluu, mihin ääniin kukin reagoi ja esimerkiksi millaiset äänet ärsyttävät.