Tag Archives for " liikuntaleikit "

Kääpiö, jätti, noita

Piirroskuva, jossa on neljä hahmoa. Kaksi leikkii säkkijuoksua ja kaksi ihmiskottikärryjä.

Leikin nimi: Kääpiö, jätti, noita 

Ikäsuositus: alle 7-vuotiaat, yli 7-vuotiaat

Leikkijöiden määrä: 10 tai enemmän   

Leikin kesto: 5 minuuttia tai yli   

Tila: ulkotila (tai avara sisätila, liikuntasali)

  

Tämä leikki on “Kivi, paperi, sakset” -henkinen hippaleikki. Leikin alussa sovitaan eleet ja äänet kolmelle hahmolle: Jättiläiselle, noidalle ja kääpiölle. Lisäksi sovitaan leikkialue, jossa on kolme viivaa: kummassakin päässä ja tasan keskellä yksi viiva. Leikkijät jaetaan kahtia. Ryhmät siirtyvät leikkialueen päähän omien viivojensa (lähtöviivat) taakse. Nämä ovat ryhmien turvat.  

Kumpikin ryhmä päättää ovatko he jättejä, noitia vai kääpiöitä. Kun ohjaaja antaa lähtöluvan, liikkuvat molemmat ryhmät keskiviivalle huutaen kovasti sotahuutoa ”kabish, kabum, kabish, kabum…”.  

Kun leikkijät pääsevät keskiviivalle, kaikki laskevat yhteen ääneen kolmeen. Ohjaaja voi johtaa laskemista. Tämän jälkeen molemmat ryhmät tekevät valitsemalleen hahmolle sovitun eleen. Kääpiö voittaa noidan, noita jättiläisen ja jättiläinen kääpiön. 

Voittajat lähtevät ajamaan takaa hävinnyttä joukkuetta. Hävinneet yrittävät päästä turvaan oman lähtöviivansa taakse jäämättä kiinni. Kiinni saadut siirtyvät voittajien puolelle.  

Häntäleikki / Häntähippa

Piirroskuva, jossa on neljä hahmoa. Kaksi leikkii säkkijuoksua ja kaksi ihmiskottikärryjä.

Leikin nimi: Häntäleikki / Häntähippa   

Ikäsuositus: alle 7-vuotiaat, yli 7-vuotiaat   

Leikkijöiden määrä: 5 tai enemmän   

Leikin kesto: 5 minuuttia tai yli   

Tarvikkeet: narut tai huivit eli hännät (leikkijöiden määrän mukainen) 

Tila: sisä- tai ulkotila


Jokainen laittaa huivin tai narun omaksi hännäksi. Yritetään napata toisilta häntää ja samaan aikaa yritetään varoa, ettei omaa häntää viedä. Jos oma häntä viedään, putoaa pois pelistä. lopulta katsotaan, kenellä on eniten huiveja kädessä.

Ralliautot

Piirroskuva, jossa on neljä hahmoa. Kaksi leikkii säkkijuoksua ja kaksi ihmiskottikärryjä.

Leikin nimi: Ralliautot   

Ikäsuositus: alle 7-vuotiaat, yli 7-vuotiaat    

Leikkijöiden määrä: 8 tai enemmän (parillinen määrä) 

Leikin kesto: 5 minuuttia tai yli   

Tarvikkeet: musiikkia ja musiikintoistolaitteet  

Tila: sisätila   

Ennakkovalmistelut: musiikin valinta


“Ralliautot” on versio tuolileikistä. Leikkijät jaetaan kahteen ryhmään, joista toisesta ryhmästä tulee ralliautoja ja toisesta autovarikkoja. Näistä ryhmistä muodostetaan parit niin, että jokaisella ralliautolla on oma varikko. Varikot asettuvat piiriin jalat leveässä haara-asennossa. Autot asettuvat mahalleen makaamaan oman varikkonsa jalkojen väliin.


Ohjaaja laittaa musiikin soimaan, jolloin autojen pitää lähteä kiertämään varikkopiiriä myötäpäivään. Kun musiikki loppuu, pitää ralliautojen juosta omalle varikolle (edelleen myötäpäivään) ja laskeutua oman parin jalkojen väliin makaamaan. Viimeinen varikolle päässyt ralliauto tipahtaa varikoineen pelistä pois.  

Robottileikki

Piirroskuva, jossa on neljä hahmoa. Kaksi leikkii säkkijuoksua ja kaksi ihmiskottikärryjä.

Leikin nimi: Robottileikki 

Ikäsuositus: alle 7-vuotiaat, yli 7-vuotiaat

Leikkijöiden määrä: 5 tai enemmän 

Leikin kesto: 5 minuuttia tai yli 

Tila: sisä- tai ulkotila


Kaikki kulkevat tilassa sikin sokin robotteina piipittäen. Yksi leikkijöistä on robotin korjaaja. Jos robotti törmää johonkin esteeseen tai toiseen robottiin, jää se paikalleen kävelemään, kunnes robotin korjaaja tulee pelastamaan sen kääntämällä robottia hartioista uuteen kulkusuuntaan. Robotit eivät siis itse vaihda koskaan suuntaa, vaan kulkevat vain eteenpäin.


Variaatio: Valitaan leikkijöistä 4-5 pelastajaa, noin 1/3 osa ryhmän koosta. Muut ovat robotteja. Robotit saavat liikkua vain suoraan eteenpäin ja pelastajien tarkoitus on estää robottia joutumasta seinään.   

Purkkis

Piirroskuva, jossa on kolme lapsihahmoa ja he leikkivät 10 tikkua laudalla.

Leikin nimi: Purkkis   

Ikäsuositus: 7 - 12-vuotiaat   

Leikkijöiden määrä: 5 tai enemmän 

Leikin kesto: 10 minuuttia tai yli   

Tarvikkeet: pallo   

Tila: ulkotila   


Alussa kannattaa sopia rajat, joiden sisällä piiloudutaan. Lisäksi valitaan ensimmäinen etsijä. Purkkiksessa on yksi etsijä. Tarvitaan pallo, joka asetetaan nurmialueen keskiosaan. Joku leikkijöistä potkaisee pallon mahdollisimman pitkälle. Etsijä juoksee pallon perään ja tuo sen takaisin omalle paikalleen huutaen “Purkki kotona!”. Sillä aikaa muut ovat juosseet piiloon.

 

Etsijä alkaa etsiä muita. Löytäessään jonkun, hän juoksee pallon luo huutaen löydetyn nimen, esimerkiksi “Niilo purkissa!”. Muut leikkijät yrittävät pelastaa kiinnijääneen juoksemalla pallon luokse, kun etsijä ei huomaa, potkaisten palloa uudelleen. Silloin kiinnijääneet pelastuvat ja etsijä aloittaa etsinnän alusta. Etsijän löydettyä kaikki leikkijät, tulee ensimmäiseksi löydetystä seuraava etsijä.

Peili

Piirroskuva, jossa on kolme lapsihahmoa ja he leikkivät 10 tikkua laudalla.

Leikin nimi: Peili 

Ikäsuositus: 7 - 10-vuotiaat, sopii kaikille 

Leikkijöiden määrä: 4 tai enemmän 

Leikin kesto: 5 minuuttia tai yli 

Tila: sisä- tai ulkotila

  

Yksi leikkijä toimii peilinä ja seisoo selkä muihin päin. Leikkijät menevät lähtöviivalle esim. 20 metrin päähän peilin taakse ja lähtevät liikkumaan peiliä kohti kävellen, loikkien tai juosten. Peili kääntyilee yllättäen liikkujiin päin ja huomatessaan jonkun liikkuvan, tämä joutuu takaisin lähtöviivalle. Joka ehtii ensimmäisenä koskemaan peiliä oman nimensä huutaen, pääsee seuraavaksi peiliksi. 

10 tikkua laudalla

Piirroskuva, jossa on kolme lapsihahmoa ja he leikkivät 10 tikkua laudalla.

Leikin nimi: 10 tikkua laudalla   

Ikäsuositus: 7 - 12-vuotiaat   

Leikkijöiden määrä: 5 tai enemmän   

Leikin kesto: 10 minuuttia tai yli     

Tarvikkeet: lauta, kymmenen suurta keppiä, (kivi)   

Tila: ulkotila   

Ennakkovalmistelut: Kiven päälle asetetaan lauta, jonka päälle asetellaan kymmenen suurta keppiä (tikkua).

  

Valitaan etsijä. Yksi piiloon menevistä leikkijöistä potkaisee lautaa ilmaan niin, että se ponnahtaa ja tikut lentävät ympäriinsä mahdollisimman kauas. Leikkijät juoksevat piiloon etsijän kerätessä tikkuja takaisin laudalle. Kaikkien tikkujen ollessa takaisin paikallaan, etsijä huutaa “10 tikkua laudalla!” ja alkaa etsiä muita leikkijöitä.

  

Kun etsijä löytää leikkijän, hän juoksee laudan luo, asettaa jalkansa laudan päälle ja huutaa esimerkiksi: “Matti nähty!”. Tällöin piilossa oleva poistuu piilosta ja odottaa toisten löytymistä tai heti löydyttyään yrittää juosta ennen etsijää laudalle huutaen “Omat nimet kirjoissa!”, jolloin hän pääsee loppukierroksen ajaksi turvaan ja saa odottaa toisten löytymistä.

   

Leikkijät yrittävät pelastaa löytyneet juoksemalla laudan luo ennen etsijää ja polkaista laudan uudestaan niin, että tikut lentelevät ympäriinsä. Silloin leikkijät menevät piiloon ja etsijä kerää tikut aloittaen etsinnän alusta.

Tervapata

Piirroskuva, jossa on kolme lapsihahmoa ja he leikkivät 10 tikkua laudalla.

Leikin nimi: Tervapata 

Ikäsuositus: 7 - 12-vuotiaat   

Leikkijöiden määrä: 5 tai enemmän   

Leikin kesto: 5 minuuttia tai yli   

Tarvikkeet: tikku tai vastaava merkki 

Tila: ulkotila  

Ennakkovalmistelut: Piirretään iso ympyrä, jonka kehälle piirretään jokaiselle puoliympyrän muotoinen paikka. Ympyrän keskikohtaan piirretään tervapata eli pieni ympyrä.

 

Lapset asettuvat puoliympyröihin ulkokehälle. Yksi leikkijä on suuren ympyrän ulkopuolella kiertäjänä. Kiertäjä kiertää ympyrää juosten tai kävellen tikku kädessään. Kierroksellaan hän pudottaa tikun jonkun taakse. Se, jonka taakse tikku on pudotettu, nostaa tikun ja alkaa juosta piirin ympäri vastakkaisessa suunnassa kuin kiertäjä.

 

Kumpikin leikkijä yrittää ehtiä tyhjäksi jääneeseen puoliympyrään. Paikatta jäänyt siirtyy kiertäjäksi / jatkaa kiertäjänä. Jollei leikkijä huomaa tikkua pudotetun taakseen, eikä ehdi lähteä paikastaan kiertäjän käytyä kierroksen loppuun, hän joutuu piirin keskelle “tervapataan”. Tervapadasta pääsee pois seuraavan leikkijän joutuessa sinne tai sovitun ajan jälkeen.   

Viimeinen pari uunista ulos

Piirroskuva, jossa on kolme lapsihahmoa ja he leikkivät 10 tikkua laudalla.

Leikin nimi: Viimeinen pari uunista ulos   

Ikäsuositus: 7 - 12-vuotiaat   

Leikkijöiden määrä: 10 tai enemmän 

Leikin kesto: 5 minuuttia tai yli   

Tila: ulkotila tai avara sisätila, liikuntasali

 

Tasainen alue sopii leikkipaikaksi. Sivurajat on hyvä sopia, jos leikitään ulkona. Leikkijät muodostavat parijonon. Pariton leikkijä (aluksi ohjaaja) seisoo parijonon edessä selin leikkijöihin ja huutaa ”Viimeinen pari uunista ulos!”, jolloin viimeisenä jonossa oleva pari lähtee juoksemaan eteenpäin. Juoksijat juoksevat omalla puolellaan eteenpäin yrittäen tavoittaa parinsa ennen kuin jompikumpi jää kiinni.

 

Jos toinen parista jää kiinni, hänestä tulee kiinniottajan pari. Parittomaksi jääneestä tulee kiinniottaja. Huutaja vaihtuu vasta, kun hän saa jonkun kiinni.

  

Leikin voi päättää koska tahansa, mutta kuitenkin silloin, kun leikkijät ovat vielä innostuneita.  

Rotat ja revot

Piirroskuva, jossa on kolme lapsihahmoa ja he leikkivät 10 tikkua laudalla.

Leikin nimi: Rotat ja revot 

Ikäsuositus: 7 - 12-vuotiaat 

Leikkijöiden määrä: 10 tai enemmän 

Leikin kesto: 5 minuuttia tai yli 

Tila: ulkotila (tai avara sisätila, liikuntasali)  

 

Jaetaan leikkijät kahteen joukkueeseen, joista toinen on ”rotat” ja toinen ”revot”.    

Maassa (lattiassa) tulee olla kolme viivaa. Keskimmäisestä viivasta tulee olla yhtä pitkä matka kumpaankin suuntaan (noin kymmenen metriä). Rotat ja revot asettuvat keskiviivan kummallekin puolelle kyljet vastatusten niin, että joukkueiden jäsenten etäisyys keskiviivasta on askel.


Ennalta valitun henkilön huutaessa ”Revot!” juoksevat revot karkuun ja rotat ottavat heitä kiinni. Repojen tavoitteena on ehtiä oman viivan yli ilman, että rotat saavat heidät kiinni. Roolit vaihtuvat, kun huudetaan ”Rotat!”. Kiinnijääneistä leikkijöistä tulee toisen joukkueen jäseniä. Leikki jatkuu, kunnes toisessa joukkueessa ei enää ole karkuun juoksijoita.