Tag Archives for " liikuntaleikit "

Hippaleikki tanssien

Piirroskuva, jossa kolme hahmoa tekevät erilaisia liikeilmaisun harjoitteita.

Leikin nimi: Hippaleikki tanssien 

Ikäsuositus: alle 7-vuotiaat 

Leikkijöiden määrä: 5 tai enemmän 

Leikin kesto: 5 minuuttia tai yli 

Tarvikkeet: musiikkia ja musiikintoistolaitteet 

Tila: sisätila, avara tila 

Ennakkovalmistelut: musiikin valinta

 

Hippaleikki, jossa edetään eri tavoilla tanssien, kuten esimerkiksi hyppien, laukaten, polvia nostaen. Lapset voivat itse keksiä lisää tapoja edetä. Laita musiikki soimaan.

 

Voidaan myös edetä tilassa laiskasti, myöhässä olevasti, pelokkaasti jne. Lapset voivat itse keksiä lisää tapoja edetä.

Taskulampun kuljetus

Piirroskuva, jossa on kolme lapsihahmoa ja he leikkivät 10 tikkua laudalla.

Leikin nimi: Taskulampun kuljetus 

Ikäsuositus: yli 7-vuotiaat 

Leikkijöiden määrä: 10 tai enemmän 

Leikin kesto: 5 minuuttia tai yli 

Tarvikkeet: taskulamput 

Tila: ulkotila

 

Leikkijät jaetaan esimerkiksi 24 joukkueeseen ja sijoitetaan lähtöviivan taakse. Jokaisella joukkueella on kierrettävä merkkipaalu, heijastin tms. yhtä pitkän matkan päässä (samalla viivalla). Kukin joukkueen jäsen vuorollaan kiertää merkityn reitin.

 

Joukkueen ensimmäinen kuljettaa taskulamppua suussaan, joukkueen toinen polvien välissä, joukkueen kolmas selän päällä, joukkueen neljäs korvan ja olkapään välissä (kuin puhelin ilman käsiä). Erilaisia kuljetustapoja voi keksiä lisää.


Viestissä taskulamppu tulee ojentaa seuraavalle viestinviejälle. Leikki päättyy, kun kaikki joukkueet ovat kiertäneet merkkipaalun ja palanneet lähtöviivan taakse.

Tahmeat popcornit

Piirroskuva, jossa on neljä hahmoa. Kaksi leikkii säkkijuoksua ja kaksi ihmiskottikärryjä.

Leikin nimi: Tahmeat popcornit -hippaleikki

Ikäsuositus: yli 7-vuotiaat 

Leikkijöiden määrä: 5 tai enemmän 

Leikin kesto: 5 minuuttia tai yli 

Tila: sisä- tai ulkotila

 

Leikkijät pomppivat ja hyppivät tilassa. Jokainen on kuin tahmea popcorninjyvä, joka yrittää lähestyä muita jyviä. Kun jyvä koskettaa toista jyvää, ne takertuvat yhteen. Tartuttuaan kiinni toisiinsa ne jatkavat hyppimistä ja koittavat takertua uusiin popcorninjyviin. Lopulta kaikki leikkijät ovat takertuneet yhdeksi isoksi popcornkimpaleeksi. 

Puut ja orava

Piirroskuva, jossa on kolme lapsihahmoa ja he leikkivät 10 tikkua laudalla.

Leikin nimi: Puut ja orava 

Ikäsuositus: yli 7-vuotiaat 

Leikkijöiden määrä: 5 tai enemmän 

Leikin kesto: 5 minuuttia tai yli 

Tila: ulkoalue, jossa on tarpeeksi puita

 

Yksi leikkijöistä valitaan oravaksi ja muut valitsevat itselleen oman puun. Turvassa ollaan, kun leikkijän käsi koskettaa puuta. Kätensä irrotettuaan, leikkijän täytyy juosta toiselle puulle ja orava yrittää päästä kiinni puuhun ensin. Jos orava pääsee puuhun kiinni, uudeksi oravaksi tulee se, jolla ei ole puuta.

 

Puu on turvana 15 sekunnin ajan, jonka jälkeen sitä koskevan leikkijän on vaihdettava puuta. Kun orava huutaa “Haukka!” kaikkien on vaihdettava puuta. Orava saa omalla vuorollaan huutaa vain kerran “Haukka!”. 

Ilmapallot karkailevat

Piirroskuva, jossa on neljä hahmoa. Kaksi leikkii säkkijuoksua ja kaksi ihmiskottikärryjä.

Leikin nimi: Ilmapallot karkailevat 

Ikäsuositus: alle 7-vuotiaat

Leikkijöiden määrä: 3 tai enemmän 

Leikin kesto: 5 minuuttia tai yli 

Tarvikkeet: ilmapallot (lisäksi muutama varapallo), musiikkia ja musiikintoistolaitteet, rumpu tms. 

Tila: sisätila, esim. liikuntasali 

Ennakkovalmistelut: ilmapallojen täyttö

 

Jokaisella kerholaisella on oma ilmapallo. Ne voidaan joko puhaltaa yhdessä tai ohjaaja puhaltaa pallot ennen tunnin alkua.

 

Jokaisen tehtävänä on pitää pallo ilmassa niin kauan, kun ohjaaja rummuttaa/musiikki on päällä. Kun musiikki pysähtyy, pitää jokaiset etsiä itselleen uusi ilmapallo ja musiikki lähtee uudelleen päälle. 

Ilmapallot ilmassa

Piirroskuva, jossa kolme hahmoa tekevät erilaisia liikeilmaisun harjoitteita.

Leikin nimi: Ilmapallot ilmassa / Ilmapalloesitys

Ikäsuositus: yli 7-vuotiaat 

Leikkijöiden määrä: 3 tai enemmän 

Leikin kesto: 5 minuuttia tai yli 

Tarvikkeet: ilmapallot (lisäksi muutama varapallo)  

Tila: sisätila, esim. liikuntasali 

Ennakkovalmistelut: ilmapallojen täyttö


Jokaisella osallistujalla on oma ilmapallo. Ne voidaan joko puhaltaa yhdessä tai ohjaaja puhaltaa pallot ennen tunnin alkua. 

 

Kokeillaan pitää omaa ilmapalloa ilmassa eri kehon osilla: päällä, yhdellä kädellä, molemmilla käsillä, jaloilla, vatsalla, polvella, kyynärpäällä, nenällä jne.


Ilmapallon ilmassa pysymistä voidaan kokeilla myös eri liikkeiden kanssa: Pyörähdä sillä aikaa, kun pallo on ilmassa. Käy istumassa. Pyöräytä kädet ympäri. Tee polvennostojuoksu. Kumarra. Käy kyykyssä jne.

  

Variaatio: Ilmapalloesitys. Jaetaan ryhmä pieniin porukoihin. Tarkoitus on tehdä esitys toisille, jossa voidaan käyttää ilmapalloja (ei pakollista). Esitykseen voi laittaa määreitä esimerkiksi tehkää esitys, jossa löytyy matalaa liikettä, nopeaa liikettä ja loppuu terävästi.

Ilmapallot jalkojen välissä -viesti

Piirroskuva, jossa on neljä hahmoa. Kaksi leikkii säkkijuoksua ja kaksi ihmiskottikärryjä.

Leikin nimi: Ilmapallo jalkojen välissä -viesti / Ilmapallot mahassa -viesti 

Ikäsuositus: yli 7-vuotiaat 

Leikkijöiden määrä: 10 tai enemmän 

Leikin kesto: 10 minuuttia tai yli 

Tarvikkeet: ilmapallot (lisäksi muutama varapallo) 

Tila: sisätila 

Ennakkovalmistelut: ilmapallojen täyttö


Jokaisella kerholaisella on oma ilmapallo. Ne voidaan joko puhaltaa yhdessä tai ohjaaja puhaltaa pallot ennen tunnin alkua.

 

Jaetaan ryhmä noin 6 hengen joukkueisiin esimerkiksi ilmapallon värin mukaan. Joukkueen tehtävänä on kiertää ennalta sovittu matka yksi kerrallaan niin, että ilmapallo on jalkojen välissä. Jokaisella voi olla oma pallo, mutta liikkeelle lähdetään, kun edellinen on kiertänyt sovitun merkin ja tullut takaisin lähtöviivalle.

 

Variaatio: Ilmapallot mahassa -viesti. Jaetaan ryhmä noin 6 hengen joukkueisiin. Joukkueen sisällä jokaiselle tulee pari. Parin tehtävänä on kulkea ennalta sovittu matka niin, että ilmapallo on parin vatsojen välissä. Siitä ei saa pitää käsillä kiinni.

  

Jos tämä on liian helppoa, niin ilmapallo voidaan asettaa myös selkien väliin, joka vaikeuttaa kuljettamista enemmän.

Alkion väläytys

Piirroskuva, jossa on kolme lapsihahmoa ja he leikkivät 10 tikkua laudalla.

Leikin nimi: Alkion väläytys 

Ikäsuositus: yli 7-vuotiaat 

Leikkijöiden määrä: 5 tai enemmän 

Leikin kesto: 10 minuuttia tai yli 

Tarvikkeet: taskulamput 

Tila: ulkotila, pimeä

 

Yksi leikkijöistä on etsijä ja muut ovat Alkioita. Etsijä laskee esimerkiksi sataan ja muut menevät sillä aikaa piiloon. Alkiot saavat halutessaan vaihtaa piiloja koko ajan keskenään.

  

Etsijän tehtävänä on löytää Alkiot, jotka kiinni jäätyään menevät yhdessä sovittuun paikkaan pihalla (leikin alkupaikkaan). Kiinnijääneen Alkion voi pelastaa antamalla “Alkion väläyksen” eli vilkuttamalla taskulamppua piilosta. On varottava kuitenkin sitä, ettei merkki paljasta sijaintia etsijälle. Leikki päättyy ja etsijä vaihtuu, kun kaikki Alkiot on löydetty tai ohjaaja niin ilmoittaa. 

Perheleikki

Piirroskuva, jossa on neljä hahmoa. Kaksi leikkii säkkijuoksua ja kaksi ihmiskottikärryjä.

Leikin nimi: Perheleikki 

Ikäsuositus: 10 - 12-vuotiaat 

Leikkijöiden määrä: 14 tai alle tai yli 

Leikin kesto: 10 minuuttia tai yli 

Tarvikkeet: tuolit 

Tila: sisätila


Leikissä on kaksi joukkuetta eli ”perhettä”, joissa molemmissa on noin seisemän osallistujaa. Istutaan tuoleilla rivissä perheittäin ja selät vastatusten toisen perheen kanssa.  

Jokaisella leikkijällä on rooli: äiti, isä (vanhemmat), Liisa, Matti, Ville (lapset) ja koira = perhe. Lisäksi elefantti, joka asuu 23. talossa kuulumatta perheeseen.  

Ohjaaja lukee tarinan ja aina mainittaessa kyseisen roolihenkilön pitää juosta rivien ympäri myötäpäivään nopeasti takaisin omalle paikalleen. Leikistä voi tehdä myös kilpailun. Se joukkue, jonka juoksija ehtii ensimmäisenä paikalleen, saa pisteen.  

Sanat, joista pitää lähteä juoksemaan, on alla olevassa tekstissä kirjoitettu isoilla kirjaimilla. Ne kannattaa lausua korostetusti.  

Tarina:  

Olipa kerran iso talo. Talossa asui ÄITI, ISÄ ja kolme LASTA sekä KOIRA ja ELEFANTTI. He kuluttivat vapaa-aikansa löhöilemällä olohuoneessa. Eräänä päivänä ISÄ sanoi:” Lähdetään sirkukseen.” ”Joo!” huusi LIISA. ”Ei minua huvita”, sanoi MATTI. VILLE oli vielä niin pieni, että hän ei osannut puhua. ÄITI huolestui: ”Mihin me jätämme KOIRAN ja ELEFANTIN siksi aikaa?” ”Kotiin tietysti”, sanoi ISÄ. Niin koko PERHE oli lopultakin yksimielinen sirkukseen menosta.  

Tuli lauantai. LIISA ja MATTI kyselivät koko ajan, että milloin lähdetään. ”Heti, kun VILLE on saatu kuiviin”, sanoi ÄITI. Niin tuli lähdön aika. He kävelivät bussipysäkille ja ahtautuivat vuorobussiin matkustaakseen kaupungin toiselle laidalle. Viisi pysäkinväliä matkustettuaan he huomasivat, että ELEFANTTI oli salamatkustanut bussissa. ISÄ pysäytti linja-auton, raahasi ELEFANTIN ulos ja alkoi kiikuttaa tätä kotiin.  

Muut jatkoivat matkaansa sirkuspaikalle. KOIRA oli ollut kovin yksinäinen kotona ja odotti ELEFANTTIA. ISÄ lähti seuraavalla vuorobussilla sirkukseen. Sirkuksessa oli kova hulina. Apinat juoksentelivat vapaina kiipeillen ihmisten olkapäille. Vihdoin ÄITI löytyi. ”Missä LAPSET ovat?” ihmetteli ISÄ. ”LIISA ja MATTI juoksivat oikopäätä kuljetusautoon ja VILLE jäi vahingossa heidän mukaansa”, nyyhki ÄITI. MATTI oli käynnistänyt auton ja he ajaa huristivat pois alueelta. Aikansa äimisteltyään VANHEMMAT lähtivät surullisina kotiin.  

Kotona heitä odotti herkullinen ateria ja siivottu koti. KOIRA ja ELEFANTTI olivat jälleen kerran hoitaneet huushollin. Vaillinainen PERHE istui olohuoneessa. Ilta pimeni. Äkkiä kuului pörinää ja sirkusauto kurvasi pihaan. Ratissa istui tällä kertaa LIISA. MATTI kantaa roikotti VILLEÄ, joka oli litimärkä. KOIRA juoksi heitä iloisesti vastaan. Niin oltiin KAIKKI taas onnellisesti kotona, koko PERHE. ”Kyllä tämä kotisirkus on paljon parempi”, sanoi KOIRA. ”Mutta vähän turhan rauhallinen”, sanoi VILLE, joka puhui elämänsä ensimmäistä kertaa. Sen pituinen se.

Variaatio: Jouluinen tarina "Tonttulan perhe joulusirkuksessa" (pdf avautuu uuteen ikkunaan).

Stop and go

Piirroskuva, jossa kolme hahmoa tekevät erilaisia liikeilmaisun harjoitteita.

Leikin nimi: Stop and go 

Ikäsuositus: alle 7-vuotiaat, yli 7-vuotiaat 

Leikkijöiden määrä: 3 tai enemmän 

Leikin kesto: 5 minuuttia tai yli 

Tarvikkeet: musiikki ja musiikintoistolaitteet 

Tila: sisätila 

Ennakkovalmistelut: musiikin valitseminen


Musiikki soi ja liikutaan tilassa. Musiikin tauotessa pitää pysähtyä patsaaksi. Patsaita voi selittää.


Musiikin mukaan liikkuminen ja musiikin pysähtyessä paikoilleen jähmettyminen sopii esimerkiksi ensimmäiselle kerhokerralle. Mikäli soitinta ei ole käytettävissä, voi sopivaa ääntä tuottaa esimerkiksi taputtamalla, naksuttamalla tai muilla kehon soittimilla.


Lisänä voidaan käyttää ohjeistusta, että musiikin pysähtyessä pysähdytään siihen asentoon, joka kuvaa olotilaa nyt, olotilaa ensi kerhokerran päätteeksi ja olotilaa syksyn viimeisen kerhokerran päätteeksi.