Tag Archives for " illanviettoleikit "

Ääni ja liike

piirroskuva, jossa on kolme hahmoa: yksi on kiikkumassa, toinen venyttelee ja kolmas pitelee palloa.

Leikin nimi: Ääni ja liike 

Ikäsuositus: yli 7-vuotiaat 

Leikkijöiden määrä: 5 tai enemmän 

Leikin kesto: 5 minuuttia tai yli 

Tila: sisä- tai ulkotila

 

Ollaan piirissä seisaallaan. Jokainen piiriläinen tekee vuorollaan jonkun yksinkertaisen liikkeen, jossa on myös ääni. Mennään koko piiri läpi siten, että aina ennen seuraavaa liikettä kaikki piiriläiset toistavat kaikki edelliset liikkeet ja äänet. Edetään piirin mukaisesti.

Ryhmäpatsaat

piirroskuva, jossa on kolme hahmoa: yksi on kiikkumassa, toinen venyttelee ja kolmas pitelee palloa.

Leikin nimi: Ryhmäpatsaat 

Ikäsuositus: yli 7-vuotiaat 

Leikkijöiden määrä: 6 tai enemmän 

Leikin kesto: 5 minuuttia tai yli 

Tila: sisä- tai ulkotila


Liikutaan vapaasti tilassa. Välillä ohjaaja sanoo “seis” ja jonkin numeron esim. kolme. Silloin leikkijät menevät kolmen hengen ryhmiin. Ohjaaja sanoo jonkin asian esimerkiksi vesiputous. Ryhmä muodostaa patsaan kyseisestä aiheesta. Patsasaiheita voivat olla esimerkiksi vesiputous, apinanleipäpuu, riippusilta, vuorikiipeilijä kiipelissä, merenalainen maailma, jättiläisgorilla, karhun luola, pöllö oksalla jne.

Iso patsas

piirroskuva, jossa on kolme hahmoa: yksi on kiikkumassa, toinen venyttelee ja kolmas pitelee palloa.

Leikin nimi: Iso patsas 

Ikäsuositus: yli 7-vuotiaat 

Leikkijöiden määrä: 6 tai enemmän (parillinen määrä) 

Leikin kesto: 10 minuuttia tai yli 

Tila: sisätila


Jaetaan ryhmä kahteen osaan. Jokainen valitsee itselleen parin toisesta ryhmästä. Toinen ryhmä laittaa silmät kiinni ja sillä aikaa toinen ryhmä tekee ison patsaan. Kun patsas on valmis, avaavat toiset silmänsä ja muodostavat saman patsaan. Pareiksi valittujen tulisi esittää samaa kohtaa patsaasta. Kun patsas on valmis, tarkastellaan, tuliko patsaasta samanlainen. Tämän jälkeen on toisen ryhmän vuoro.

  

Ohjaaja voi sanoa myös tilanteen esimerkiksi "rautatieasemalla", jolloin osallistujat muodostavat still-kuvan menemällä vapaasti kuvaan haluamaansa paikkaan ja asentoon.

Tunnista asentoparit

piirroskuva, jossa on kolme hahmoa: yksi on kiikkumassa, toinen venyttelee ja kolmas pitelee palloa.

Leikin nimi: Tunnista asentoparit 

Ikäsuositus: yli 7-vuotiaat 

Leikkijöiden määrä: 9 tai enemmän (pariton määrä) 

Leikin kesto: 10 minuuttia tai yli 

Tarvikkeet: musiikki ja musiikintoistolaitteet (ei välttämätön) 

Tila: sisä- tai ulkotila, esim. liikuntasali, 2 erillistä tilaa

 

Osallistujista valitaan yksi vapaaehtoinen etsijäksi. Hän poistuu hetkeksi paikkaan, josta hän ei näe eikä kuule muiden puhetta ja toimintaa. Osallistujat jaetaan pareihin. Kukin pari suunnittelee yhdessä oman asennon. Ohjaaja voi tarvittaessa antaa erilaisia aiheita, joista asennot tehdään esim. eläinaiheinen, kulkuneuvoihin, viidakkoon tai ammatteihin liittyvä asento.

  

Kun parien asennot on päätetty, osallistujat menevät sekaisin tilaan ja etsijä pyydetään takaisin. Kaikki lähtevät liikkeelle tilaan kävellen. Liikutaan neljä kävelyä ja neljän iskun ajan pysytään omassa asennossa. Ohjaaja voi helpottaa liikkumista taputtamalla aina neljä taputusta silloin, kun kävellään ja pitää neljän iskun mittaisen tauon silloin, kun pitää olla asennossa. Halutessaan voi käyttää musiikkia, jossa on rauhallinen tempo. 


Etsijä yrittää löytää parit (= heidät, joilla on sama asento). Löydetyt parit siirtyvät sivuun. Lopuksi valitaan uusi etsijä ja uudet parit ja suunnitellaan uudet asennot.

Ominaisuudet omasta nimestä

Piirroskuva, jossa kaksi hahmoa istuvat. Toisella on kädessään paperi, johon on piirretty sydän.

Leikin nimi: Ominaisuudet omasta nimestä 

Ikäsuositus: yli 7-vuotiaat 

Leikkijöiden määrä: 3 tai enemmän 

Leikin kesto: 5 minuuttia tai yli 

Tarvikkeet: paperia, kyniä 

Tila: sisätila

 

Kirjoita paperille pystysuunnassa oma etunimesi. Sen jälkeen kirjoita vaakasuunnassa jokaisen etunimesi kirjaimen kohdalle jokin itseäsi kuvaava sana (adjektiiveja) niin, että sanat yhdistyvät jonkin kirjaimen kohdalta pystysuunnassa kulkevan (oman) nimen kirjaimeen.

Yllättävät kirjaimet

Piirroskuva, jossa on istuvia lapsia piirissä kertomassa tarinoita toisilleen

Leikin nimi: Yllättävät kirjaimet 

Ikäsuositus: 5 - 7-vuotiaat 

Leikkijöiden määrä: 5 tai enemmän 

Leikin kesto: 5 minuuttia tai yli 

Tarvikkeet: kirjaimia 

Tila: sisätila

 

Sanan muodostaminen 

Kirjaimet ovat vapaasti maassa. Joukkueen tehtävä on muodostaa kirjaimista esimerkiksi jokin eläin. Joukkue saa hakea vain yhden kirjaimen kerrallaan. 


Tarina kirjaimista 

Otetaan sanapussista esimerkiksi 6 kirjainta ja keksitään niillä kirjaimilla alkavia sanoja, joista tulee tarina. 

 

Kirjainten muodostaminen keholla 

Valitaan kirjainpussista kirjain. Jokainen muodostaa kehollaan kirjaimen seisten. Kirjaimia voidaan muodostaa myös lattialla maaten tai pareittain/ryhmissä. 

 

Kirjainten muodostaminen luonnon materiaaleista

Otetaan kirjain pussista, tai ohjaaja sanoo kirjaimen. Kirjain tulee muodostaa luonnon materiaaleista luontoa kunnioittaen.


Kirjainten ääntäminen 

Kirjaimet ovat vapaasti maassa. Kuljetaan ympäri salia ja aina kirjaimen kohdalla lausutaan kirjaimen äännettä. Kirjaimia voi myös kuljettaa ympäri salia ja muodostaa niistä tavuja. Tavujen kohdalla lausutaan tavuäännettä. 

 

Kirjainten tunnustelu 

Kirjaimia tunnustellaan silmät kiinni ja arvataan mikä kirjain on kyseessä. 


Tehtäviä voi vaikeuttaa esimerkiksi kieltämällä puhumisen. Pieniä kirjaimia löytyy esimerkiksi Scrabble-pelistä tai aakkoskarkeista. 

Eläinten arvaaminen

Piirroskuva, jossa on hahmoja ja keskellä olevista hahmoista muodostuu ihmispallo.

Leikin nimi: Eläinten arvaaminen 

Ikäsuositus: alle 7-vuotiaat 

Leikkijöiden määrä: 3 tai enemmän 

Leikin kesto: 5 minuuttia tai yli 

Tarvikkeet: eläinkortit (ei välttämätön) 

Tila: sisä- tai ulkotila

 

Yksi leikkijöistä vetää pussista kortin, jossa on eläimen kuva. Leikkijä on eläin, joka kuvassa on. Leikkijä liikkuu, ääntelee yms. kuin kyseessä oleva eläin. Muut leikkijät yrittävät kysymyksillään saada selville, mikä eläin on kyseessä.

  

Jos mukana ei ole eläinkortteja, voi leikkijä keksiä itse, mitä eläintä haluaa esittää. Leikkiä voidaan vaikeuttaa niin, että leikkijä pelkästään esittää eläintä, ja muut yrittävät arvata, mikä eläin on kyseessä.

Liikeharmonia

Piirroskuva, jossa kolme hahmoa tekevät erilaisia liikeilmaisun harjoitteita.

Leikin nimi: Liikeharmonia 

Ikäsuositus: yli 7-vuotiaat 

Leikkijöiden määrä: 5 tai enemmän 

Leikin kesto: 5 minuuttia tai yli 

Tila: sisä- tai ulkotila

 

Leikkijät seisovat piirissä ja kukin valitsee itselleen sattumanvaraisesti kaksi henkilöä. Leikkijä seuraa valitsemiensa henkilöiden liikettä ja pyrkii löytämään harmonian eli sellaisen tilan, jossa hänen etäisyytensä kumpaankin henkilöön on yhtä pitkä. Kun harmonia on löytynyt, hän pysähtyy.


Mikäli hänen valitsemansa henkilöt liikkuvat niin hänkin joutuu liikkumaan. Kukaan leikkijöistä ei kerro toiselle kenen kanssa pyrkii harmoniaan. Leikin tavoite on, että kaikkien leikkijöiden liike loppuu ja saavutetaan harmonia. Leikki on hiljainen ja rauhallinen ja sitä voidaan leikkiä myös sisällä.

Tilassa liikkuminen

Piirroskuva, jossa on hahmoja ja keskellä olevista hahmoista muodostuu ihmispallo.

Leikin nimi: Tilassa liikkuminen 

Ikäsuositus: yli 7-vuotiaat 

Leikkijöiden määrä: 6 tai enemmän 

Leikin kesto: 5 minuuttia tai yli 

Tila: sisätila, esim. liikuntasali

 

Osallistujat kävelevät tilassa sikin sokin ja koittavat täyttää tilan tasaisesti. Osallistujat valitsevat muista yhden ja hän yrittää kävellä mahdollisimman lähellä tai kaukana tästä henkilöstä. Kun yksi pysähtyy, niin kaikkien on pysähdyttävä. Kun yksi liikkuu, niin kaikki liikkuvat. 

Varatut tuolit

Piirroskuva, jossa on hahmoja ja keskellä olevista hahmoista muodostuu ihmispallo.

Leikin nimi: Varatut tuolit 

Ikäsuositus: alle 7-vuotiaat 

Leikkijöiden määrä: 5 tai enemmän 

Leikin kesto: 5 minuuttia tai yli 

Tarvikkeet: tuolit 

Tila: sisätila

 

Lapset istuvat piirissä tuoleilla. Ohjaaja seisoo piirin keskellä ja sanoo jonkin ominaisuuden, ulkonäköön liittyvän asian tai kokemuksen ja lisäksi liikkumisohjeen, esimerkiksi: "Jos sinulla on vaatteissasi valkoista, siirry istumaan kaksi tuolia vasemmalle." Jos tuoli on varattu, leikkijä istuu tuolissa istuvan syliin. Sylikkäin voi mennä kuinka monta leikkijää tahansa. Jos tyhjiä tuoleja alkaa olla paljon, niitä voidaan leikin kuluessa ottaa pois.